ΕΣΠΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης

Αυτοκίνητο - Σκάφος

Μίσθωση εξοπλισμού