Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.οutdoorway.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρίας OUTDOORWAY – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, που εδρεύει στη Σόλωνος 76, Τ.Κ.17674 στη Καλλιθέα Αττικής και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη με ΑΦΜ 113192950 στη ΔΟΥ Καλλιθέας.

 

Η πρόσβαση σας και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως επίσης και οι αγορές προϊόντων απο το www.outdoorway.gr προϋποθέτουν ότι οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν αναγνωστεί, έχουν γίνει κατανοητοί και τους έχετε αποδεχτεί.

 

Η OUTDOORWAY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει όλους ή μέρος των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.οutdoorway.gr. Οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης θα τίθονται σε ισχύ μόλις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας σε αυτήν την ενότητα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε αυτήν την ενότητα σε συχνή βάση ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του www.οutdoorway.gr.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε για τη χρήση του www.οutdoorway.gr και του περιεχομένου του, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο, προερχόμενη απο την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η OUTDOORWAY εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, τότε ο χρήστης θα οφείλει να παρέχει αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

 

H OUTDOORWAY δεν φέρει καμία ευθύνη, για όποια χρήση γίνεται απο οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου και δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τις οδηγίες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.οutdoorway.gr συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται απο το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς και με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις απο απόσταση, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ.

 

Το www.οutdoorway.gr δηλώνει ρητώς ότι διαφυλλάσει τα προσωπικά σας στοιχεία απο οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσει προς τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε. Η οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει ύστερα απο αίτηση σας. Σας επισημαίνουμε να διαβάσετε και τους όρους χρήσης στην ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα», που επίσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν ο χρήστης επισκέπτεται το www.οutdoorway.gr χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή/και κάποια συναλλαγή. Η ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα» θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πως και για ποιούς λόγους το www.οutdoorway.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την OUTDOORWAY ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.οutdoorway.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της OUTDOORWAY ή/και του www.οutdoorway.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.οutdoorway.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Τα περιεχόμενα του www.οutdoorway.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, βίντεο, σχεδίων, χρωμάτων, γραμματοσειρών, εργαλείων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, διαγραμμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, λειτουργιών, λογισμικών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό, ανήκουν και προστατεύονται απο τα πνευματικά δικαιώματα της OUTDOORWAY με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. H οποιαδήποτε αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, σε κάθε μορφή, του www.οutdoorway.gr και των περιεχομένων του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της OUTDOORWAY.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η OUTDOORWAY δεν ελέγχει και ούτε παρακολουθεί οποιεσδήποτε συνδέσεις του www.οutdoorway.gr με άλλους ιστότοπους ιδιοκτησίας τρίτων, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και για τους διέποντες όρους αυτών σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι και ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η OUTDOORWAY καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.οutdoorway.gr να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα σφαλμάτων, τυπογραφικών, αριθμητικών, απεικόνισης, λανθασμένης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας.

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.οutdoorway.gr αναφέρονται στην καρτέλα του κάθε προϊόντος και προέρχονται απο τις πληροφορίες που δίνονται απο τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντος. Οι φωτογραφίες και τα χρώματα των προσφερόμενων προς πώληση προϊόντων στο www.οutdoorway.gr ενδέχεται να μην εναρμονίζονται απόλυτα με τα πραγματικά, λόγω του web browser ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.

 

Το www.οutdoorway.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου, "όπως ακριβώς έχουν" χωρίς να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών. Η OUTDOORWAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος απο τα αναγραφόμενα. Η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη. Η λήψη οποιoνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η OUTDOORWAY δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

 

Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το www.οutdoorway.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που

διατίθενται μέσω αυτού.

 

Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη της OUTDOORWAY, για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η OUTDOORWAY προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο www.οutdoorway.gr τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους «Τελικούς Καταναλωτές», οι οποίοι είναι οποιοσδήποτε ενεργεί για σκοπούς μη επαγγελματικούς ή εμπορικούς. Σε περίπτωση που δεν είστε «Τελικός Καταναλωτής» σας συμβουλεύουμε να μην επιδιώκετε εμπορικές συναλλαγές στο www.οutdoorway.gr.

 

Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ δεν εφαρμόζονται για προϊόντα και υπηρεσίες που διενεργούνται απο τρίτους, ανεξάρτητους απο τη OUTDOORWAY, οι οποίοι βρίσκονται στο www.οutdoorway.gr μέσω υπερσυνδέσεων, διαφημιστικών καταχωρήσεων ή συνδέσεων οποιασδήποτε άλλης μορφής. Σας επισημαίνουμε, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, πέραν του www.οutdoorway.gr, να ενημερωθείτε για τους εκάστοτε όρους πώλησης πρώτιστος, μιας και η OUTDOORWAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο www.οutdoorway.gr αφορούν τις ποσότητες που μπορεί η OUTDOORWAY να εξασφαλίσει και περιλαμβάνουν το νόμιμο συντελεστή Φ.Π.Α. Το www.οutdoorway.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

 

Σε περιπτώσεις που παραγγείλετε προϊόντα με τιμολόγιο απο περιοχές της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τότε η τιμολόγηση των προϊόντων θα είναι χαμηλότερη κατά το μειωμένο Φ.Π.Α.

 

Οι προσφερόμενες «τιμές διαδικτύου» ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του www.οutdoorway.gr. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συναλλαγής προϊόντων απο τη OUTDOORWAY εκτός του www.οutdoorway.gr θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την αναφερόμενη «τιμή καταλόγου».

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα προϊόντα απο το www.οutdoorway.gr θα πρέπει αφού πρώτα δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαρισμό, να συμπληρώστε τη λίστα παραγγελιών, αναφερόμενη ώς «Καλάθι Αγορών» και να τη στείλετε με e-mail στο www.οutdoorway.gr, ακολουθώντας σε κάθε βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται. Το καλάθι αγορών περιέχει συνοπτική περιγραφή του κάθε προϊόντος που επιθυμείτε να λάβετε, την τιμή του, τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας καθώς και πληροφορίες για τα έξοδα αποστολής.

 

Με την ολοκλήρωση της αποστολής της λίστας παραγγελίας σας, η OUTDOORWAY θα σας στείλει επιβεβαίωση παραλαβής της αιτήσεως σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραγγελία σας θα γίνει αποδεκτή αφού πρώτα παραληφθεί από εκπροσώπου της OUTDOORWAY και κατόπιν επιβεβαίωσης της πληρωμής. Σε περίπτωση που επιλέξετε την εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί αφού γίνει πρώτιστος η κατάθεση της συνολικής αξίας. Παρακαλούμε να αναγράφετε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας ώς αιτιολογία στο καταθετήριο. Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την κατάθεση που έχετε κάνει, αποστέλλοντας το καταθετήριο με email στο info@οutdoorway.gr ή επικοινωνόντας τηλεφωνικά στο 2114096950.

 

Το www.οutdoorway.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

 

Σε περίπτωση που κάποιο απο τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.οutdoorway.gr δεν είναι πια διαθέσιμο απο τον κατασκευαστή ή έχει εξαντληθεί, τη στιγμή που έχει σταλεί η παραγγελία σας, OUTDOORWAY θα αναλάβει να επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών και να σας ενημερώσει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή/και τη δυνατή ημερομηνία παράδοσης. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για την παραγγελία σας, η OUTDOORWAY θα μεριμνήσει για να σας επιστραφούν τα χρήματα εντός τριάντα (30) ημερών και εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

 

Η φόρμα παραγγελίας θα παραμείνει στη τράπεζα δεδομένων του www.οutdoorway.gr για όλη την απαραίτητη χρονική περίοδο που απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της παραγγελίας σας, μέσα απο την ενότητα «Ο Λογαριασμός σας».

 

Οι παραγγελίες που έχουν γίνει με επιθυμητό τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, ακυρώνονται και παύουν να ισχύουν κατόπιν 48 ωρών εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εξόφληση της συνολικής αξίας.

 

Με την αποστολή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήμερος και ότι αποδέχεστε τους «Γενικούς Όρους Πώλησης» καθώς και όλους τους «Γενικούς Όρους Χρήσης», τους όρους «Προσωπικών Δεδομένων» και τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται στο www.οutdoorway.gr

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μπορείτε να παραγγείλετε και να λάβετε προϊόντα απο το www.οutdoorway.gr σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδας, εφόσον είναι διαθέσιμος ο ταχυδρομικός κωδικός.

 

Οι αποστολές των παραγγελιών που υποβάλλετε στο www.οutdoorway.gr γίνονται με εταιρεία ταχυμεταφορών ή με οδική μεταφορική και παραδίδονται στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει. Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται «χέρι με χέρι» και δεν μπορούν να παραδωθούν σε ταχυδρομικά κουτιά ή θυρίδες.

 

Η χρέωση για τα έξοδα αποστολής παραγγελιών που υποβάλλονται μέσα απο το www.οutdoorway.gr επιλέγονται κατά την έξοδο σας από την σελίδα του καλάθιου, και θα πρέπει να αντιστοιχούν στο μέγαλύτερο από το βάρος του δέματος σας ή του ογκομετρικού του όγκου (Βάρος όπου υπολογίζεται με βάσει τις διαστάσεις του δέματος ως εξής: Ύψος Χ Πλάτος Χ Μήκος σε cm/ 5000. Σε περιπτώσεις όπου το κόστος των μεταφορικών που έχετε επιλέξει δεν αντιστοιχεί στο βάρος του δέματος σας, η Outdoorway διατηρεί το δικαιώμα αναπροσαρμογής της τιμής των μεταφορικών, και αν είναι ήδη εξοφλημένο, να μην πραγματωποιήσει τη συναλλαγή.

 

Οι παραγγελίες σας παραδίδονται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επείγουσα παράδοση της παραγγελίας σας σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2114096950, ώστε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και την πιθανή επιπρόσθετη επιβάρυνση σας στα έξοδα αποστολής.

 

Το www.οutdoorway.gr δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας σας που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας το www.οutdoorway.gr σας παρέχει την επιλογή του τρόπου πληρωμής για τις παραγγελίες σας μέσω PayPayl με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, AMEX) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον αριθμό παραγγελίας μαζί με το πλήρες ονοματεπώνυμο σας στο καταθετήριο ώς αιτιολογία.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε προμηθευτεί χωρίς κάποια επιβάρυνση και χωρίς να αναφέρετε το λόγο επιστροφής, εντός δέκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που προμηθευτήκατε απο το www.οutdoorway.gr, λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι περιορισμούς:

  • Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
  • Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση. Τα προϊόντα να μην είναι  χρησιμοποιημένα έστω και μερικώς, μεταποιημένα ή πλυμένα.
  • Το προϊόν να ήταν άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες της OUTDOORWAY και να μην έχει παραγγελθεί σε προμηθευτή κατά εντολή του πελάτη.

 

Σε κάθε περίπτωση η OUTDOORWAY θα κάνει δεκτά προϊόντα που σταλθήκαν σε πελάτη και είναι διαφορετικά σε χρώμα, τιμή ή μέγεθος από αυτό που είχε παραγγείλει ο πελάτης, πληρώντας βεβαίως τις ως άνω προϋποθέσεις.

 

Για την επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο info@outdoorway.gr.

 

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής κάποιου προϊόντος, η OUTDOORWAY διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής επιστροφής προϊόντων απο τα οποία έχει αφαιρεθεί η καρτέλα αναγνώρισης, ή έχουν αφαιρεθεί απο την αρχική τους συσκευασία ή έχουν καταστραφεί ή δεν συνοδεύονται απο την απόδειξη αγοράς τους και όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως η εγγύηση, το εγχειρίδιο λειτουργίας κ.α.

 

Η επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν σε ειδική προσφορά δεν είναι δυνατή.

 

Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής της αποστολής καθώς και της νέας αποστολής. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, χωρίς την επιθυμία άλλης παραγγελίας επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής της αποστολής και χρέωση της αρχικής σας αποστολής βάσει του ογκομετρικού ή πραγματικού βάρους της αποστολής σας.

Η OUTDOORWAY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος που τυχόν προκληθεί κατά τη μεταφορά επιστροφής.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το www.οutdoorway.gr διακινεί προϊόντα που προέρχονται απο κατασκευαστές παγκοσμίως αναγνωρισμένους για την υψηλή ποιότητα και προδιαγραφές των υλικών που παράγουν. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η πιθανότητα κάποιο απο τα προϊόντα να αποδειχτεί ελλατωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του.

 

Το www.οutdoorway.gr διαθέτει τα προϊόντα προς τους πελάτες του στην αρχική συσκευασία που τα παραλαμβάνει απο τους κατασκευαστές και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ελλατώματα τους ή/και ζημίες που προκληθούν απο τη χρήση τους.

 

Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που κάποιο απο τα προϊόντα που παραλάβετε απο το www.οutdoorway.gr αποδειχθεί ελλατωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του (για χρονική περίοδο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε προϊόν), τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σας και θα το αντικαταστήσουμε με νέο ή θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το ελλάτωμα αποδεδειγμένα προέρχεται απο την κακή ποιότητα κατασκευής του προϊόντος και όχι απο τη μη σωστή χρήση του, διαφορετική απο απο αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Για την αντικατάσταση προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσα απο το www.οutdoorway.gr διέπονται απο το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και απο το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις απο απόσταση.