Εκπαίδευση

 • Heartsaver First Aid CPR AED

  Το σεμινάριο εξειδικεύεται στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αλλά και στην πρωτοβάθμια παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικα, παιδί και βρέφος μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής και εξομοιωμένων σεναρίων.

 • Heartsaver CPR AED

  Το σεμινάριο εξειδικεύεται στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αλλά και στη Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή με εκμάθηση των αντίστοιχων αλγόριθμών εφαρμογής σε ενήλικα, παιδί και βρέφος μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής και εξομοιωμένων σεναρίων.

 • Heartsaver First Aid

  Το σεμινάριο εξειδικεύεται στην πρωτοβάθμια παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικα, παιδί και βρέφος μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής και εξομοιωμένων σεναρίων.

 • Family and Friends CPR

  Το σεμινάριο εξειδικεύεται στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αλλά και στη Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή με εκμάθηση των αντίστοιχων αλγόριθμών εφαρμογής σε ενήλικα, παιδί και βρέφος μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής και εξομοιωμένων σεναρίων.

 • BLS για επαγγελματίες διασώστες

  Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας, να αναγνωρίζουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα μέσω CPR καθώς και άλλες δεξιότητες διάσωσης, σε ενδονοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.